Iz profesionalnog ugla

Zašto je UV boja štetna za auto-klimu, ekologiju i Vaš budžet?

Nakon pojave novog R134a freona u auto industriji se pojavila i UV kontrast boja, koja ima toliku popularnost da je i ovlašćeni servisi automobila koriste. Kao dugogodišnji serviser klime veliki sam protivnik boje i koristim starije metode.

Prednost UV boje

U nekim slučajevima omogućuje lakše otkrivanje curenja za samog servisera

Slabost UV boje

Ekologija i cena servisa- da biste otkrili curenje bojom potrebno je sipati u sistem boju i gas, zatim voziti auto neko vreme dok se ne oboji mesto gde se javlja curenje. Posledice su dva plaćanja punjenja klime, dva odlaska u servis, jedno curenje će uticati direktno na ozonski omotač, kisele kiše i globalno zagrevanje.

Kada bi prosečnu količinu gasa koja staje u sistem pomnožili sa brojem servisa auto-klima uređaja UV bojom na zemaljskoj kugli došli bi do katastrofalnih rezultata.

Pojavom UV boje u servisiranju klima uređaja kompresori se brže i češće kvare i jednostavno im se skraćuje rok trajanja.

Dokazi:

-Jedan od dokaza je što fabrika automobila ne sipa fabrički boju u klimu. Da je boja dobra fabrički bi freon imao boju kao što tečnost za hlađenje motora na nekim vozilima ima fabrički boju radi detekcije curenja.

-Fabrike i prodavci UV boje stalno prikazuju nekakve ateste o njihovom proizvodu što opet govori o tome da to baš nije pametno rešenje.

-Fabrike kompresora klima neće da daju garanciju za njihov proizvod ako je montiran u sistem, iz koga prethodno nisu odstranjene sve nečistoće i boja.

 Kineski gas

U Srbiji je uvezen gas koji se i dalje prodaje po veoma niskim cenama. On nema dobre termo-dinamičke karakteristike, po sastavu je ekstremno kiseo, neprijatnog mirisa i spada u višekomponentne gasove.

2012. god. radio sam najviše remont kompresora upravo iz tog razloga. Često se događalo da korisnik auto-klime stigne pre oštećenja kompresora sa problemom pregrevanja motora, gubitka snage ili slabog efekta hlađenja.

Samostalno punjenje, dopunjavanje klima uređaja sa kompletom “Uradi sam”

Ovo je loše rešenje iz prostog razloga što sistem mora raditi sa tačnom količinom gasa da bi ga smatrali ispravnim,a u ovoj situaciji ne znate ni koja je količina u sistemu, ni koliko će izaći iz dopune, kao ni da li je sistem izvakumiran.

Ako već pristupite takvoj intervenciji imajte na umu da 99% punite klimu koja curi pošto u njoj nema gasa i da će to ponovo iscureti.

Tečnost za zaptivanje porozne instalacije, kao sredstvo u rešavanju problema curenja gasa – da ili ne?

Na tržištu se pojavila tečnost za zaptivanje instalacija koja se natoči u klima uređaj i zapuši sve porozne otvore na instalaciji i jednostavno i brzo reši problem curenja gasa. Radi na principu promene agregatnog stanja u dodiru sa kiseonikom.

Sredstvo je slično onom prašku koji se sipa u sistem za hlađenje motora, pa kasnije auto izgubi grejanje u kabini i zapuše se svi uski kanali i kapilare po glavi motora i grejaču kabine. To je rešenje kratkog veka koje će se sigurno završiti kobno po sam uređaj iz sledećih razloga:

– Instalacija se više neće moći kvalitetno oprati

– Kompresor će biti trajno oštećen ako se u sistemu nalazi bar jedan molekul kiseonika, a nalazi se sigurno

– Termo-ekspanzioni ventil će biti trajno oštećen, zapušen

Nestručno varenje aluminijumske instalacije klime

Do devedesetih godina je instalacija uglavnom bila od bakra i gvožđa, pa se mogla uspešno hartletovati, lemiti srebrom i mesingom “ kao na frižideru”.

Danas je instalacija uglavnom od aluminijuma. Pri varenju argonom i sličnim tehnikama u kombinaciji sa masnoćama i nečistoćama u unutrašnjosti instalacije dolazi do pojave komadića materijala, skorele “šljake” koja se kasnije pri radu sapira sa zidova instalacija i putuje do kompresora klime, a i preti njegovom trajnom oštećenju.

Iz istih razloga na sastavima vara dolazi do poroznosti “sitnih rupica” i time je curenje gasa na tom mestu samo usporeno.